Máy Phát Điện Cummins 550kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 550kva
Standby Power KVA: 562
Standby Power KW: 562
Prime Power KVA: 500
Prime Power KW: 400
Engine Model: KTA19-G4

08.22.184496[email protected]

cumin550

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf