Máy Phát Điện Cummins 350kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 350kva
Standby Power KVA: 375
Standby Power KW: 375
Prime Power KVA: 350
Prime Power KW: 280
Engine Model: NTA855-G1B

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
2382_may_thung.pdf 27247_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf