Máy Phát Điện Cummins 320kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 320kva
Standby Power KVA: 325
Standby Power KW: 325
Prime Power KVA: 300
Prime Power KW: 240
Engine Model: NTA855-GA

08.22.184496[email protected]

may phat dien cummins 320kva 1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
19473_may_thung.pdf 16758_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf