Máy Phát Điện Cummins 300kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 300kva
Standby Power KVA: 325
Standby Power KW: 325
Prime Power KVA: 300
Prime Power KW: 240
Engine Model: NTA855-GA

08.22.184496[email protected]

may phat dien cummins 300kva 1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
29216_may_thung.pdf 2009_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf 4172_to_hop_may.pdf 18581_thong_so_chi_tiet.pdf