Máy Phát Điện Cummins 250kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 250kva
Standby Power KVA: 275
Standby Power KW: 275
Prime Power KVA: 250
Prime Power KW: 200
Engine Model: 6LTAA8.9-G2

08.22.184496[email protected]

Genset Model : Máy Phát Điện Cummins 250kva
Standby Power KVA : Máy Phát Điện Cummins 250kva
Standby Power KW : Máy Phát Điện Cummins 250kva
Prime Power KVA : Máy Phát Điện Cummins 250kva
Prime Powe KW : 180kva Máy Phát Điện Cummins 250kva
Engine Model : 6CTAA8.3-G3 Máy Phát Điện Cummins 250kva

 

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
28960_may_thung.pdf 6873_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf 32588_to_hop_may.pdf 2965_thong_so_chi_tiet.pdf