Máy Phát Điện Cummins 230kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 230kva
Standby Power KVA: 250
Standby Power KW: 250
Prime Power KVA: 225
Prime Power KW: 180
Engine Model: 6CTAA8.3-G3

08.22.184496[email protected]

may phat dien cummins 230kva 1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf