Máy Phát Điện Cummins 220kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 220kva
Standby Power KVA: 220
Standby Power KW: 220
Prime Power KVA: 200
Prime Power KW: 160
Engine Model: 6CTA8.3-G3

08.22.184496[email protected]

may phat dien cummins 220kva 1

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
8698_may_thung.pdf 21419_may_tran.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf 25542_to_hop_may.pdf 32647_thong_so_chi_tiet.pdf