Máy Phát Điện Cummins 175kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 175kva
Standby Power KVA: 175
Standby Power KW: 175
Prime Power KVA: 160
Prime Power KW: 128
Engine Model: 6CTA8.3-G2

08.22.184496[email protected]

may phat dien cummins 175kva

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf