Máy Phát Điện Cummins 170kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 170kva
Standby Power KVA: 175
Standby Power KW: 175
Prime Power KVA: 160
Prime Power KW: 128
Engine Model: 6CTA8.3-G2

08.22.184496[email protected]

Genset Model : Máy Phát Điện Cummins 170kva
Standby Power KVA : 175kva Máy Phát Điện Cummins 170kva
Standby Power KW : 175 kva Máy Phát Điện Cummins 170kva
Prime Power KVA : 160 kva Máy Phát Điện Cummins 170kva
Prime Powe KW : 128 Máy Phát Điện Cummins 170kva
Engine Model : 6CTA8.3-G2 Máy Phát Điện Cummins 170kva

may phat dien cummins 170kva

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
3204_may_thung.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf 27888_to_hop_may.pdf 12905_thong_so_chi_tiet.pdf