Máy Phát Điện Cummins 1625kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 1625kva
Standby Power KVA: 1625
Standby Power KW: 1625
Prime Power KVA: 1475
Prime Power KW: 1100
Engine Model: KTA50-G8

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf