Máy Phát Điện Cummins 1375kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 1375kva
Standby Power KVA: 1375
Standby Power KW: 1375
Prime Power KVA: 1350
Prime Power KW: 1000
Engine Model: KTA50-G3

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf