Máy Phát Điện Cummins 1250kva

Engine Model: Máy Phát Điện Cummins 1250kva
Standby Power KVA: 1250
Standby Power KW: 1250
Prime Power KVA: 1250
Prime Power KW: 880
Engine Model: KTA380G9

08.22.184496[email protected]

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf