Máy Phát Điện Perkins 60kva

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 60kva
Standby Power KVA: 66
Standby Power KW: 66
Prime Power KVA: 60
Prime Power KW: 48
Engine Model: 1103A33TG2

Engine Model: Máy Phát Điện Perkins 60kva
Standby Power KVA: 66
Standby Power KW: 66
Prime Power KVA: 60
Prime Power KW: 48
Engine Model: 1103A33TG2

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf