Máy Phát Điện Mitsubishi 750kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 750kva
Standby Power KVA: 750
Standby Power KW: 750
Prime Power KVA: 600
Prime Power KW: 660
Engine Model: S6R2-PTA

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf