Máy Phát Điện Mitsubishi 70kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitsubishi 70kva
Standby Power KVA: 70
Standby Power KW: 70
Prime Power KVA: 55
Prime Power KW: 62
Engine Model: S6K-T

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf