Máy Phát Điện Mitshibishi 30kva

Engine Model: Máy Phát Điện Mitshibishi 30kva

Standby Power KVA: 30

Standby Power KW: 30

Prime Power KVA: 28

Prime Power KW: 26

Engine Model: S40

Máy Phát Điện Mitsubishi 30kva
Genset model: Máy Phát Điện Mitsubishi 30kva
*Prime power KVA: 28
*Stand by power kva: 30
*Engine model : S40
*Prime power KW: 26
*Stand by power kw: 22

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf