Máy Phát Điện Kubota 27kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 27kva
Standby Power KVA: 27.5
Standby Power KW: 27.5
Prime Power KVA: 25
Prime Power KW: 20
Engine Model: V2203-KB

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf