Máy Phát Điện Kubota 18kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 18kva
Standby Power KVA: 19
Standby Power KW: 19
Prime Power KVA: 18
Prime Power KW: 14.4
Engine Model: V2203-EB

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf