Máy Phát Điện Kubota 10kva

Engine Model: Máy Phát Điện Kubota 10kva
Standby Power KVA: 8.8
Standby Power KW: 8.8
Prime Power KVA: 8
Prime Power KW: 6.4
Engine Model: D1403 - EB

Download tài liệu kỹ thuật

Máy Thùng Máy Trần Model Động Cơ Model Đầu Phát TSC Tổ Hợp Máy Thông Số Chi Tiết
Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf Simple2.pdf